Kontakt

Kontakt

Názov firmy: Ing. Lucia Bednárová - LV Slovakia

IČO: 46 153 781
DIČ: 1083947601

Sídlo firmy a korešpodenčná adresa:
Papradno 1519
018 13 Papradno

Telefón: +421 917 971 593

E-mail: info@alea.sk
bednarova@alea.sk

Bankové spojenie:
VÚB Banka
Číslo účtu: 2871621557/0200
IBAN: SK6202000000002871621557

 

 

Tovar si môžete vyzdvihnúť a skontrolovať na sklade v Kultúrnom Dome v Papradne po predchádzajúcej dohode o termíne v:

Kultúrny Dom Papradno 307
01813 Papradno

Firma zapísaná v živnostenskom registri na Obvodnom úrade v Považskej Bystrici, č.OŽP-A/2011/03152-2, č.živ.registra 330-19000

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/6400 109
fax č. 032/6400 108

Ak máte akékoľvek otázku, kontaktujte nás

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info